Nguyễn Ngọc Yến

Nguyễn Ngọc Yến
Student K17
BEBEIU17010
Trường THPT Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, TP HCM
 

Nguyễn Ngọc Yến

BEBEIU17010

TP HCM

Trường phổ thông: Trường THPT Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu

Sở thích: lãnh đạo, sắp xếp, phân chia công việc

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts