Nguyễn Nguyên Phương

Nguyễn Nguyên Phương
Student K18
BEBEIU18082
01225033206, TP HCM
 

Nguyễn Nguyên Phương

BEBEIU18082

TP HCM

Trường phổ thông: 01225033206

Sở thích: Năng khiếu: Không; Sở thích: Ngoại ngữ, Kpop

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts