Nguyễn Nhật Kha

Nguyễn Nhật Kha
Student K19
BEBEIU19071
THPT Nguyễn Hữu Huân, Bình Định
 

Nguyễn Nhật Kha

BEBEIU19071

Bình Định

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Hữu Huân

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts