Nguyễn Nhật Minh

Nguyễn Nhật Minh
Student K19
BEBEIU19015
THPT Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Nhật Minh

BEBEIU19015

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Phú Nhuận

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts