Nguyễn Nhựt Minh

Nguyễn Nhựt Minh
Student K19
BEBEIU19016
THPT PHÚ NHUẬN, TP. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Nhựt Minh

BEBEIU19016

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT PHÚ NHUẬN

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts