Nguyễn Phan Quốc Thụy

Nguyễn Phan Quốc Thụy
Student K16
BEBEIU16103
THPT Nguyễn Hữu Huân, TP HCM
 

Nguyễn Phan Quốc Thụy

BEBEIU16103

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Hữu Huân

Sở thích: thích thử thách

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts