Nguyễn Phúc Phương Trâm

Nguyễn Phúc Phương Trâm
Student K17
BEBEIU17057
THPT Nguyễn Trãi, SG, TP HCM
 

Nguyễn Phúc Phương Trâm

BEBEIU17057

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Trãi, SG

Sở thích: Đọc sách

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts