Nguyễn Phúc Thịnh

Nguyễn Phúc Thịnh
Alumni, Student K13
BEBEIU13082
THPT Trịnh Hoài Đức, Bình Dương
 

Nguyễn Phúc Thịnh

BEBEIU13082

Bình Dương

Trường phổ thông: THPT Trịnh Hoài Đức

Sở thích: Đọc sách, Chơi thể thao

Hướng nghiên cứu: Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Lê Thanh An

Latest Posts