Nguyễn Phương Khanh

Nguyễn Phương Khanh
Student K17
BEBEIU17052
THPT Nguyễn Thượng Hiền, SG, TP HCM
 

Nguyễn Phương Khanh

BEBEIU17052

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thượng Hiền, SG

Sở thích: Tham gia hoạt động tình nguyện

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts