Nguyễn Phương Thanh

Nguyễn Phương Thanh
Student K17
BEBEIU17035
THPT Gia Định, TP HCM
 

Nguyễn Phương Thanh

BEBEIU17035

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích: Vẽ

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts