NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Student K21
BEBEIU21270
THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Hà Nội
 

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

BEBEIU21270

Trường phổ thông: THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Hà Nội

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts