Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy
Student K17
BEBEIU17054
THPT Nguyễn Khuyến, SG, TP HCM
 

Nguyễn Quang Huy

BEBEIU17054

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Khuyến, SG

Sở thích: ca hát

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Kỹ thuật dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts