Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái
Alumni, Student K14
BEBEIU14127
THPT Ngôi Sao, TP. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Quốc Thái

BEBEIU14127

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Ngôi Sao

Sở thích: Đàn piano , bóng rổ

Hướng nghiên cứu: Entrepreneurship

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Lê Thanh An

Latest Posts