Nguyễn Sỹ Hoàng

Nguyễn Sỹ Hoàng
Student K18
BEBEIU18039
01629738871, Quảng Ngãi
 

Nguyễn Sỹ Hoàng

BEBEIU18039

Quảng Ngãi

Trường phổ thông: 01629738871

Sở thích: Cầu lông, thích nghe nhạc, đọc sách, tìm tòi học hỏi…

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts