Nguyễn Tấn Đạt Đạt

Nguyễn Tấn Đạt Đạt
Student K15
BEBEIU15034
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa
 

Nguyễn Tấn Đạt Đạt

BEBEIU15034

Nha Trang, Khánh Hòa

Trường phổ thông: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Sở thích: Bóng bàn

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts