Nguyễn Tân Tiến

Nguyễn Tân Tiến
Student K18
BEBEIU18166
0907397360, Cái Bè , Tiền Giang
 

Nguyễn Tân Tiến

BEBEIU18166

Cái Bè , Tiền Giang

Trường phổ thông: 0907397360

Sở thích: Gym , Các môn yêu cầu sức khỏe

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược, Y học Tái tạo, Kinh thầu Y Sinh, Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts