Nguyễn Thái Phương Thảo

Nguyễn Thái Phương Thảo
Student K17
BEBEIU17034
Thoại Ngọc Hầu, An Giang, An Giang
 

Nguyễn Thái Phương Thảo

BEBEIU17034

An Giang

Trường phổ thông: Thoại Ngọc Hầu, An Giang

Sở thích: Âm nhạc, thể thao, cờ vua

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts