Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thành Đạt
Student K17
BEBEIU17002
THPT chuyên Hoàng Lê Kha, TP HCM
 

Nguyễn Thành Đạt

BEBEIU17002

TP HCM

Trường phổ thông: THPT chuyên Hoàng Lê Kha

Sở thích: tham gia các CLB

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts