Nguyễn Thành Hiếu

Nguyễn Thành Hiếu
Student K17
BEBEIU17066
THPT Long Thành, Đồng Nai, Hà Nội
 

Nguyễn Thành Hiếu

BEBEIU17066

Hà Nội

Trường phổ thông: THPT Long Thành, Đồng Nai

Sở thích: Bóng đá

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Kỹ thuật dược, Y học tái tạo, Xử lí tín hiệu hình ảnh, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts