Nguyễn Thành Quang

Nguyễn Thành Quang
Student K17
BEBEIU17031
THPT Phú Nhuận, TP HCM
 

Nguyễn Thành Quang

BEBEIU17031

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Phú Nhuận

Sở thích: Thể thao, guitar

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts