NGUYỄN THÀNH TRÍ

NGUYỄN THÀNH TRÍ
Student K21
BEBEIU21283
THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Tp. Hồ Chí Minh
 

NGUYỄN THÀNH TRÍ

BEBEIU21283

Trường phổ thông: THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts