Nguyễn Thanh Trúc

Nguyễn Thanh Trúc
Alumni, Student K14
BEBEIU14108
chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng, Sóc Trăng
 

Nguyễn Thanh Trúc

BEBEIU14108

Sóc Trăng

Trường phổ thông: chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng

Sở thích: Không có

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts