Nguyễn Thanh Trúc

Nguyễn Thanh Trúc
Alumni, Student K13
BEBEIU13176
THPT Tân An, TP HCM
 

Nguyễn Thanh Trúc

BEBEIU13176

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Tân An

Sở thích: Đọc sách

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts