Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung
Student K19
BEBEIU19117
THPT Gia Định, TP, HỒ CHÍ MINH
 

Nguyễn Thành Trung

BEBEIU19117

TP, HỒ CHÍ MINH

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts