Nguyễn Thảo Ly

Nguyễn Thảo Ly
Student K19
BEBEIU19079
THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định
 

Nguyễn Thảo Ly

BEBEIU19079

Bình Định

Trường phổ thông: THPT chuyên Lê Quý Đôn

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts