Nguyễn Thế Hiệp

Nguyễn Thế Hiệp
Alumni, Student K14
BEBEIU14030
Dân lập Nguyễn Khuyến, Tân Bình, Bình Dương
 

Nguyễn Thế Hiệp

BEBEIU14030

Bình Dương

Trường phổ thông: Dân lập Nguyễn Khuyến, Tân Bình

Sở thích: không có

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts