Nguyễn Thị Hồng Phúc

Nguyễn Thị Hồng Phúc
Alumni, Student K14
BEBEIU14074
Song Ngữ Lạc Hồng, Đồng Nai, Biên Hòa-Đồng Nai
 

Nguyễn Thị Hồng Phúc

BEBEIU14074

Biên Hòa-Đồng Nai

Trường phổ thông: Song Ngữ Lạc Hồng, Đồng Nai

Sở thích: Đọc sách

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: thầy Nguyễn Phương Nam

Latest Posts