Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Student K20
BEBEIU20167
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

BEBEIU20167

Trường phổ thông: THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa xác định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts