Nguyễn Thuý Vy

Nguyễn Thuý Vy
Student K17
BEBEIU17059
THPT Nguyễn Công Trứ, SG, TP HCM
 

Nguyễn Thuý Vy

BEBEIU17059

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Công Trứ, SG

Sở thích: Tham gia các hoạt động cộng đồng, tìm hiểu và phát triển thương hiệu cá nhân

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts