Nguyễn Trần Hải Đăng

Nguyễn Trần Hải Đăng
Student K20
BEBEIU20190
THPT Nguyễn Thượng Hiền
 

Nguyễn Trần Hải Đăng

BEBEIU20190

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thượng Hiền

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts