Nguyễn Trí Vũ

Nguyễn Trí Vũ
Student K18
BEBEIU18143
0966406219, TP HCM
 

Nguyễn Trí Vũ

BEBEIU18143

TP HCM

Trường phổ thông: 0966406219

Sở thích: Chơi Ukulele, lắp ráp mô hình

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts