NGUYỄN TRỌNG TÍN

NGUYỄN TRỌNG TÍN
Student K21
BEBEIU21169
THPT Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 

NGUYỄN TRỌNG TÍN

BEBEIU21169

Trường phổ thông: THPT Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts