Nguyễn Tú Khanh

Nguyễn Tú Khanh
Alumni, Student K13
BEBEIU13035
THPT Phổ Thông Năng Khiếu, TP HCM
 

Nguyễn Tú Khanh

BEBEIU13035

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Phổ Thông Năng Khiếu

Sở thích: đọc truyện thiếu nhi

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts