NGUYỄN TÚ TRÂN

NGUYỄN TÚ TRÂN
Student K21
BEBEIU21282
THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh
 

NGUYỄN TÚ TRÂN

BEBEIU21282

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts