Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Văn Trung
Student K19
BEBEIU19116
Chuyên Toán ĐH Vinh, NGHỆ AN
 

Nguyễn Văn Trung

BEBEIU19116

NGHỆ AN

Trường phổ thông: Chuyên Toán ĐH Vinh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts