Nguyễn Vương Hoàng Long

Nguyễn Vương Hoàng Long
Alumni, Student K13
BEBEIU13041
THPT chuyên Lê Hồng Phong, Long An
 

Nguyễn Vương Hoàng Long

BEBEIU13041

Long An

Trường phổ thông: THPT chuyên Lê Hồng Phong

Sở thích: du lịch

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts