Nguyễn Xuân Yến Trâm

Nguyễn Xuân Yến Trâm
Alumni, Student K14
BEBEIU14101
TH Thực Hành Sư Phạm, Quảng Ngãi
 

Nguyễn Xuân Yến Trâm

BEBEIU14101

Quảng Ngãi

Trường phổ thông: TH Thực Hành Sư Phạm

Sở thích: Thích ca hát

Hướng nghiên cứu: Tissue Engineering – Regenerative Medicine

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts