Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ
Alumni, Student K14
BEBEIU14122
THPT Trưng Vương, Quy Nhơn, Bình Định, Quy Nhơn - Bình Định
 

Phạm Anh Vũ

BEBEIU14122

Quy Nhơn – Bình Định

Trường phổ thông: THPT Trưng Vương, Quy Nhơn, Bình Định

Sở thích: E-sport

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation (Hardware)

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts