Phạm Đắc Minh Nhật

Phạm Đắc Minh Nhật
Alumni, Student K14
BEBEIU14067
Nguyễn Thương Hiền, TPHCM, TP HCM
 

Phạm Đắc Minh Nhật

BEBEIU14067

TP HCM

Trường phổ thông: Nguyễn Thương Hiền, TPHCM

Sở thích: bạn gái

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts