Phạm Đại Phát

Phạm Đại Phát
Alumni, Student K14
BEBEIU14071
Chuyên Tiền Giang, Mỹ Tho, Mỹ Tho, Tiền Giang
 

Phạm Đại Phát

BEBEIU14071

Mỹ Tho, Tiền Giang

Trường phổ thông: Chuyên Tiền Giang, Mỹ Tho

Sở thích: không có

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts