Phạm Đoàn Bảo Chi

Phạm Đoàn Bảo Chi
Student K17
BEBEIU17064
THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh, Tây Ninh
 

Phạm Đoàn Bảo Chi

BEBEIU17064

Tây Ninh

Trường phổ thông: THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

Sở thích: Vẽ tranh, Thích chơi unkulele, Cầu lông, Du lịch, Kết bạn.

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts