Phạm Hòa Thuận

Phạm Hòa Thuận
Student K16
BEBEIU16131
THPT TP. Sa Đéc, An Giang
 

Phạm Hòa Thuận

BEBEIU16131

An Giang

Trường phổ thông: THPT TP. Sa Đéc

Sở thích: Sở thích: Xoay rubik; Tham gia các hoạt động; Tìm hiểu và khám phá những gì chưa biết; Đam mê công nghệ; Năng khiếu: Làm MC; Tổ chức trò chơi

Hướng nghiên cứu: Thiết bị

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts