Phạm Hồng Khả Vy

Phạm Hồng Khả Vy
Student K18
BEBEIU18208
0948687321, Đồng Tháp
 

Phạm Hồng Khả Vy

BEBEIU18208

Đồng Tháp

Trường phổ thông: 0948687321

Sở thích: Du Lịch, Nghe nhạc, chơi piano

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Kỹ thuật Dược, Xử lí Tín hiệu Hình ảnh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts