Phạm Hồng Phong

Phạm Hồng Phong
Alumni, Student K14
BEBEIU14073
THPT Phù Cát 1, tỉnh Bình Định, Bình Định
 

Phạm Hồng Phong

BEBEIU14073

Bình Định

Trường phổ thông: THPT Phù Cát 1, tỉnh Bình Định

Sở thích: Chưa xác định

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts