Phạm Khôi Nguyên

Phạm Khôi Nguyên
Alumni, Student K13
BEBEIU13051
THPT Phổ Thông Năng Khiếu, TP HCM
 

Phạm Khôi Nguyên

BEBEIU13051

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Phổ Thông Năng Khiếu

Sở thích: Lập trình

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quốc Trung

Latest Posts