Phạm Lê Vương Đoàn

Phạm Lê Vương Đoàn
Student K15
BEBEIU15042
THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, Nha Trang
 

Phạm Lê Vương Đoàn

BEBEIU15042

Nha Trang

Trường phổ thông: THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM

Sở thích: Đá banh

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn: cô Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts