Phạm Mỹ Duyên

Phạm Mỹ Duyên
Student K17
BEBEIU17027
THPT Trịnh Hoài Đức, Bình Dương, Bình Dương
 

Phạm Mỹ Duyên

BEBEIU17027

Bình Dương

Trường phổ thông: THPT Trịnh Hoài Đức, Bình Dương

Sở thích: Nấu ăn

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts