Phạm Nguyễn Hồng Ân

Phạm Nguyễn Hồng Ân
Student K18
BEBEIU18002
01695364890, TP HCM
 

Phạm Nguyễn Hồng Ân

BEBEIU18002

TP HCM

Trường phổ thông: 01695364890

Sở thích: chơi đàn, nấu ăn

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts