Phạm Quốc Long

Phạm Quốc Long
Student K15
BEBEIU15044
THCS&THPT Nguyễn Khuyến, Ninh Thuận
 

Phạm Quốc Long

BEBEIU15044

Ninh Thuận

Trường phổ thông: THCS&THPT Nguyễn Khuyến

Sở thích: làm việc một mình

Hướng nghiên cứu: y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts