Phạm Thị Kim Chi

Phạm Thị Kim Chi
Alumni, Student K13
BEBEIU13005
THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP HCM
 

Phạm Thị Kim Chi

BEBEIU13005

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thượng Hiền

Sở thích: xem hoạt hình

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts